REGELS i.v.m. AFVAL SORTEREN

 

(Men neemt alleen nog gesorteerd afval mee en om boetes te vermijden)
ENKEL PMD:
BLIKKEN, PLASTIEKEN VERPAKKINGEN,.... IN BLAUWE VUILZAK VOORAAN DEPONEREN, INGANG CHALET, of TERUG MEENEMEN NAAR HUIS.
RESTAFVAL:
ETENSRESTEN en dergelijke KAN MEN IN HET CHALET IN DE VUILBAKKEN DEPONEREN (Geen glas of gevaarlijk afval)
 
!!! ROND DE VIJVER MAG GEEN ENKEL AFVAL MEER AANWEZIG ZIJN (Ook geen sigarettenpeuken of ander afval, deze ook niet in de vijver gooien aub.)
!!! OP HET TERRAS DIENEN SIGARETTENPEUKEN IN DE VOORZIENE ASBAKKEN GEDEPONEERD TE WORDEN > NIET OP DE GROND.

 

HUMBEEKSE LIJNVISSERS VZW

Nachtegaallaan 25

1851 Humbeek

Tel: 02 / 269.03.50

www.humbeekselijnvissers.be

ludwig.willems2@telenet.be