Geachte

Leden,

Nieuwe leden,

 

Om zich aan te sluiten bij VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS, dient U het aanvraagformulier in te vullen en af te geven in ’T Chalet of door te sturen naar

Willems Ludwig:    ludwig.willems2@telenet.be

 

Betaling lidgeld 2023

 

De lidgelden voor 2023 werden vastgesteld op:

 

Vissend lid : 60,00 €

Steunend lid : 25,00 €

 

Gelieve Uw lidgeld te storten vanaf 01 januari en vóór 23 januari op:

·       Rek.nr. : IBAN  BE21 9731 4171 3903

         BIC Code: ARSPBE22

Humbeekse Lijnvissers Vzw  Nachtegaallaan 25  1851 Humbeek  

Met vermelding: Uw naam + Lidgeld 2023

·       Of te betalen aan een lid van het bestuur

 

Indien meerdere leden per gezin, gelieve bij de mededeling eveneens de namen van de andere leden te noteren.

 

Start visseizoen 2023

 

Het nieuwe visseizoen start normaal op de eerste zaterdag van maart, als de weergoden het toelaten natuurlijk. 

!!! De wedstrijdkalenders + reglementen + info zullen terug te vinden zijn op onze website www.humbeekselijnvissers.be en zullen enkel nog op aanvraag in gedrukte papieren versie verkrijgbaar zijn.

 

 

HET BESTUUR