Geachte Nieuwe leden,

 

Om zich aan te sluiten bij VZW HUMBEEKSE LIJNVISSERS, dient U het aanvraagformulier in te vullen en af te geven in ’T Chalet of door te sturen naar

Willems Ludwig: ludwig.willems2@pandora.be

 

Als bestuur wensen wij U een vreugdevol en visrijk 2019 !!!

Betaling lidgeld 2019

 

De lidgelden voor 2019 werden vastgesteld op:

 

Vissend lid : 60,00 €

Steunend lid : 25,00 €

 

Teneinde de ledenlijsten en lidkaarten tijdig in orde te kunnen brengen, verzoeken wij U vriendelijk uw lidgeld te betalen vóór 21 januari 2019.

 

 

Gelieve Uw lidgeld te storten op:

·       Rek.nr. : IBAN  BE21 9731 4171 3903

      BIC Code: ARSPBE22

Humbeekse Lijnvissers Vzw  Nachtegaallaan 25  1851 Humbeek  

Met vermelding: Uw naam + Lidgeld 2019

·       Of te betalen aan de uitbater van het chalet.

(Openingsuren chalet: Vrijdag, zaterdag, zondag vanaf 15u00)

 

Indien meerdere leden per gezin, gelieve bij de mededeling eveneens de namen van de andere leden te noteren.

 

Algemene vergadering

De Algemene vergadering heeft plaats op zaterdag 23 februari 2019 om 19u00

 

Start visseizoen 2019

 

Het nieuwe visseizoen start op de eerste zaterdag van maart, als de weergoden het toelaten natuurlijk.

De volledige kalenders + reglementen zullen uitgedeeld worden op de Algemene vergadering.

 

 

HET BESTUUR